TAYGA Plus (2,6-7,0 kW)

PEARL Plus (2,6-5,0 kW)

JADE Plus (2,6-5,2 kW)

FLEXIS PLUS WHITE MATT/ WHITE SHINE/ SILVER SHINE/ BLACK MATT

EXPERT Plus (2,8-5,0 kW)